Oppimateriaali

Steleton kirjaston CD:t


La Zagreba metodo. Esperanto. Lernolibro de la internacia lingvo. Elementa kurso.Inter-kulturo, Maribor, 2001

Boris Kolker: Vojaĝo en esperantolando. Gvidlibro por verdaj vojaĝantoj. Dua eldono. Universala Esperanto-Asocio, Roterdamo, 2002. KD-eldono de LIBE, 2005

Esperanto per rekta metodo. Internacia Ilustrita Lernolibro en pdf-formato

Esperanto per rekta metodo. Didaktika helpilo por la lernolibro de Stano Marĉek. Modela  elparolo: Laŭtlegitaj tekstoj de la lernolibro en MP3-formato

Claude Piron: Gerda malaperis! 2005

Andrzej Pettyn: Kongresaj esperantokonversacioj 1994 (specimenoj de laŭteme aranĝitaj frazomodeloj por la someraj E-kursoj en Turku kaj Lappeenranta). 1994. Kesto 51:22

Andrzej Pettyn: Jutellaan! Esperanton keskustelukurssi vasta-alkajille. Lukija: Jukka Laaksonen. 1995

Veli Kolari: Via dua lingvo. Esperanton peruskurssi. Weilin+Göös. Helsinki 1969; Kolmas painos. Hyvinkää 1988 . ISBN 951-96076-0-9. Lukukappaleet 1-12. Kesto 4:01:44