Ro­maa­nit ja muu pis­te­kir­jal­li­suus

Oskar Baum: La danĝero. Novelo. Stockholm 1915

Modernaj Robinzonoj en la siberia praarbaro de Theodor Schwantz. Litteraturbilaga till Esperanta Ligilo 1933-34

National Library for the Blind. Esparantaj verkoj 1936

Proverbaro esperanta. Laŭ la verko de M. F. Zamenhof. Frazeologio rusa-sola-franca germana aranĝis L. L. Zamenhof

Pierre Henri: La vivo kaj verko de Louis Braille. Stockholm 1954

J. H. Sullivan: La junaj detektivoj

Richard Meyer: La longa vojo. II bind.

El la urbo A al la urbo B. Rakontoj. El la litova tradukis vihreä laatikko

A. Vaitilaviĉius. La tradukon redaktis J. Ojalo, Estonio.

La brajlan eldonon preparis V. Toloĉka. Vilnius 1986

George s Simenon: Maigret kaj la maljuna damo 1-5/5 vihreä laatikko

Por pli alta celo. Novelo el la kolekto ”Svedaj sortoj kaj aventuroj”.

1882 de August Strindberg. Trad. John Lundgren laŭ

”Sveda antologio”. Brajle presis ”Esperanta Ligilo” 1949

Pedro Zurita: Malferma letero al Louis Braille. Montevideo.

27.3.1996. Elhispanigita de Otto Prytz 7

Aventuroj de fraŭlo de Wilhelm Busch. Den Haag 1972

Lindqvist: Ferio kun porto. Originala kriminalromano. Statens

tryckeri og biblioteke for blinde. 1958

” HSFTE. Surprizatako.

La ĝusta kalkulo. Ludo per nombroj por du personoj aŭ tuta grupo.

Prezentata de Raymond Gonin. Prago 1994

Raymond Gonin: La litera deduktoludo destinata por du personoj aŭ por tuta grupo

Iwaszkiewicz. ”La kvarteto de Mendelssohn kaj aliaj rakontoj”. La 55a IKBE

Warsovio 1-8 aŭgusto 1987

Nia sinjorino Bowena. Albumo de bildoj el la vivo kaj verkoj de Bowena Nemcov.

Eldonis ”Zora” revuo por ĉeĥaj nevidantoj. Prago 1982

Festvizito ĉe jubileanto. Renkonto kun ĉeĥaj aŭtoroj. Eldoni ”Zora” revuo por

ĉeĥaj nevidantoj. Prago 1984

Sander Petöfi: Johano la brava. Tradukita de Kálmán Kalocsai. Eldonis Asocio

de hungaraj blinduloj kaj malfortevidantoj. Budapest 1983

Tamara Andrejeva: Por fabla legado al finnaj geamikoj de la aŭtorino. Sankt Peterburgo. 15.2.2008