En esperanto

Steleto, Esperanto-asocio de vidhandikapuloj estis fondita 29.5.1919.

Okaze de la jubilea jaro Steleto aranĝos la Internacian Kongreson de

Blindaj Esperantistoj (85-a IKBE) samtempe kaj samloke kun la Universala

Kongreso de Esperanto (104-a UK) en la urbo Lahti 20.-27.7.2019.

Legu pli en Kalendaro