Se­sa ko­mu­ni­ko

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2019

(sesa komuniko)


Pri mangxoj

Por plenumi viajn dezirojn bv. sciigi, se vi estas vegetarano aux havas specialan dieton.


Ekskurso

LKK preparis al IKBE tuttagan ekskurson por maksimume 50 partoprenantoj. Se restas liberaj lokoj, la ekskurso akceptas aliajn kongresanojn. Temas pri krozado kaj poste auxtobusa veturado (ekde kaj gxis hotelo Grand).

Se vi ne volas partopreni IKBE-ekskurson, bv. konsideri ke vi devas proprakoste arangxi luncxon. Vi povas mendi kaj proprakoste acxeti ekskursojn en UK-kongresejo. IKBE ne kompensos vian elekton.


Bazo de programo

sabato 20/7 Enloĝigo kaj havigo de kongresa materialo en Kauppahotelli Grand, Hämeenkatu 4 kaj en la kongresejo de UK (Isku Areena), Svinhufvudinkatu 29 (kongresa libro de UK, nomkarto). Isku Areena estas atingebla piede kaj trafikas auxtobuso, sed gxi mallongigas vojon nur per unu halto. Gicxetoj funkcias gxis 18.00.

En Isku Areena Libroservo, Unuafojaj kongresanoj, Movada Foiro

17.30 Vespermanĝo

Interkona vespero de IKBE


dimanĉo 21/7 Matenmanĝo ĉiutage 21.-27.7. en hotelo Grand. Lunĉoj kaj vespermanĝoj 21.-26.7. aliloke.

10 - 12 Solena inaŭguro de UK

Lunĉopaŭzo

14 - 17 Malfermo de IKBE , du prelegoj

17.30 aux 18 Vespermanĝo


lundo 22/7 Kleriga lundo de UK


mardo 23/7

9 - 10 Prelego

10 - 12 ĜA de LIBE, unua sesio

14 - 15 Prelego

15 - 16 Prelego


merkredo 24/7 Ekskursa tago kun lunĉo; 10 - 16.30.

17.00 Kantelisto Timo Väänänen invitas al hejma koncerto kun vespermangxo; bileto 40 euxroj. Dum la kongresa semajno li ludos kanteleon ekz. dimancxe en la Nacia Vespero.

jaŭdo 25/7

9 - 10 Prelego

10 - 12 ĜA de LIBE, dua sesio


Provludo de la koncerto en salono Kalevi Aho (posttagmeze tri horoj)

19 Akcepto, festparolo de Sakari Kauppinen (prez. de Esperanto-klubo de Helsinki), Internacia Arta Vespero (programon kolektos kaj gvidos Jiří Jelinek kaj Milena Jelinkova


vendredo 26/7

9 - 10 Fermo de IKBE

14.00 Orgenokoncerto, bileto po 10 eŭroj

17.30 Adiauxa vespero en restoracio finigxos tiel ke eblos cxeesti la Internacian

Artan Vesperon de UK en Isku Areena.


sabato 27/7 lasta matenmanĝo en hotelo Grand.


Programo de UK

Ĉi tie aperas nur la plej gravaj programeroj. La Estraro de UEA rezervas al si la rajton fari ŝanĝojn.

Sabato, 20 julio Malfermo de la kongresejo je 9h00. Registriĝo. Disdonado de dokumentoj. Komitato de UEA. Unuafojaj Kongresanoj. Libroservo. Movada Foiro. Giĉetoj funkcias ĝis 18h00.

Dimanĉo, 21 julio Solena Inaŭguro (10h00). Libroservo. Inaŭguro de IKU/AIS. Kongresa Temo. E-kursoj. Finna Eksprese. Nacia Vespero.

Lundo, 22 julio Libroservo. Kleriga Lundo. IKU-prelegoj. Komitato de UEA. E-kursoj. Finna Eksprese. Bankedo. Kongresa Balo.

Mardo, 23 julio Libroservo. E-kursoj. Tago de Lernado. IKU-prelegoj. Kongresa Temo. Estraro sinprezentas. Finna Eksprese. Delegita Reto. Societo Zamenhof. Teatro.

Merkredo, 24 julio. Tuttagaj eks­kursoj. (Kongresejo fermita.)

Ĵaŭdo, 25 julio Libroservo. Libroj de la Jaro. IKU-prelegoj. Kongresa Temo. Esperantologia Konferenco. Belartaj Konkursoj. Finna Eksprese. E-kursoj. Centra Oficejo respondas. Konkurso pri Publika Parolado. Urba Akcepto (por invititoj). Koncerto.

Vendredo, 26 julio Libroservo. Komitato de UEA. IKU-prelegoj. KER-ekzamenoj. Faka Forumo. Aŭkcio. Piedpilka matĉo. Prezento pri la venontaj Universalaj Kongresoj. Internacia Arta Vespero.

Sabato, 27 julio Solena Fermo (10h00). Libroservo (ĝis 14h00). Fermo de la kongresejo (14h00).