Se­pa ko­mu­ni­ko

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2919 (sepa komuniko)

Grava informo

En Finnlando fumado estas malpermesata en publikaj ejoj. Malpermeso koncernas ankaŭ hotelĉambrojn. Fumo estigas brulalarmon kaj minacas monpuno.

Alveno: Kiam vi scias kiam kaj kiel vi veturos, bv. informi nin porke ni povu averti Bonvenigan Servon de UK. Ni klopodos aranghi akcepton. 

Kleriga lundo de UK: Estas antauviditaj 15 sesioj pri vivanta naturo, florantaj kulturoj, sano kaj sanigaj ekzercoj, kutimaj kaj novaj proponoj, de kutimaj kaj novaj intervenantoj.

Priskribo de la tuttaga ekskurso al Hollola

09.00 Buso de hotelo Grand ĝis la haveno de Lahtio.

10.00 Ŝipo ekveturas de la haveno de Lahtio al Messilä

11.00 Alveno al la haveno de Messilä, kie buso atendas la grupon. Ekveturo al Hollola.

11.30 En Hollola unue konatiĝo kun la artgalerio de la artistino Asta Pulkkinen, tuŝeblaj keramikaĵoj

12.15 Konatiĝo kun la mezepoka ŝtona preĝejo de Hollola.

13.00 Lunĉo (supo, pano kaj salatoj, kiel trinkaĵo akvo) en Hollola. La lunĉejo estas en antaŭa, nun Malnova komunumdomo de Hollola kaj ĝi situas apud la preĝejo, ne necesas busa transporto.

14.30 Konatiĝo kun la farmobieno Kinnari. Muelado de sekalaj grajnoj kune, ĉiu ricevas saketon de la preta sekala faruno [hejmajn bestojn la bieno tamen ne havas]. Ebleco kafumi proprakoste.

15.45 En Tiirismaa mallonga halto: Elbusiĝo kaj konatiĝo kun la finna arbaro, silenteco kaj aliaj travivaĵoj kiel odoroj de la naturo.

16.30 Alveno en hotelo Grand.


Orgenkoncerto vendrede je la 14-a h

La orgenkoncerto estas speciale aranĝita por UK kiel parto de la Internacia orgenfestivalo de Lahti, kiu okazos  5-11.8.2019. Ĝi estas publika koncerto en preĝejo "Ristin kirkko" kun fama itala orgenisto Adriano Falconi, malferma por ĉiuj, biletoj 10 eŭroj, aĉeteblaj ĉe enirejo.

Pri hotelo Grand

Nia loĝejo nomiĝas Kauppahotelli Grand, strato Hämeenkatu; ĉ. 900 m el fervoj- kaj aŭtobusastacio. Funkciuloj de la hotelo parolas la anglan kaj la rusan. En la enira aŭlo de hotelo funkcias senpaga WiFi, ne en ĉambroj. Same in pluraj restoracioj kaj kafejoj troveblas senpagaj retkonektoj.

En ĉambroj troviĝas akvoboligilo kaj fridujeto. Proksime (200 m) estas granda vendejo Supermarket.

Mono: Loka mono estas eŭro. Moneroj 1, 2, 5, 50 cendoj kaj 1 kaj 2 eŭroj. Biletoj: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Eblas pagi per moneroj 1 kaj 2 cendoj, sed oni ne ricevas ilin kiel redonmonon. Kontante, la pagota sumo rondiĝas (+/-) al la proksimaj 5 cendoj. Eblas ŝanĝi monon precipe en flughavenoj kaj bankoj. Monmaŝinoj (ATM) troviĝas en multaj lokoj. Preskaŭ ĉiuj vendejoj, restoracioj kaj hoteloj akceptas debet-/kreditkartojn.

Trinkmono: En Finnlando trinkmono estas aprezata sed ne atendata.

Sanservo: Estas konsilinde ke kongresanoj havu sansekuron por la daŭro de la vojaĝoj kaj restado.

Elektro: La tensio estas 220-volta. La surmuraj ŝtopilingoj estas rondaj dupolusaj.

Telefonado: La prefikso por telefoni al Finnlando de eksterlando estas +358 (sen la komenca nulo de la numero). Por telefoni de Finnlando al eksterlando: 00 + landa kodo + telefonnumero. Grava numero 112 por polico, savobrigado kaj urĝa medicina helpo.

Sekureco: Finnlando estas tre sekura lando, sed, kiel ĉ, estu atentema pri dokumentoj, valoraĵ, mono ktp.

Bonvenon al la 85-a IKBE

La estraro de Steleto bonvenigas kongresanojn al Finnlando en la periodo de helaj noktoj.

Jam frue vidhandikapuloj aprobis al si esperanton. Esperanto plivastigis la mondon kaj kreiss utilajn reciprokajn kontaktojn. Steleto naskighis antau cent jaroj. Jam en 1921 okazis la unua IKBE en Prago kaj sekvan jaron la dua en Helsinki. Pere de esperanto vivkondicxoj kaj havigo de scioj plibonighis iom post iom en pluraj landoj. Nuntempe internaciaj blindulorganizajhoj ofertas servojn mondvaste. Tamen esperanto konservis sian postenon precipe kiel peranto de kulturoj. Cxi-somere ni renkontinghos en du internaciaj kongresoj. Al IKBE alighis 49 partoprenantoj el 12 landoj kaj krome kelkaj helpantoj. Ghis aprilo UK allogis 775 partoprenantojn el 54 landoj.

Amike salutas

Steleto

Heikki Kosonen, vicprezidanto

Ritva Sabelli, sekretario