Programo

Programo (Skizo 6.6.2019)

Pri manĝoj

Matenmanĝo ĉiutage 21.-27.7. en hotelo Grand, lunĉoj ekde dimanĉo en restoracio Kivi, Sibeliuksenkatu 6 B (krom merkrede) kaj vespermanĝoj 20.-23.7. kaj 25.7. je 17h30 en hotelo Grand, merkrede 24.7. en vegetara restoracio Lipterin, Hämeenkatu 10 kaj vendrede 26.7. en restoracio Lokki, Jalkarannantie 19.


Prelegoj okazos en salono Kalevi Aho aŭ Hämeenmaa, kiuj situas apud Kauppahotelli Grand (korto, tria etago, lifto estas)


sabato 20/7 Enloĝigo kaj havigo de kongresaj materialoj en Kauppahotelli Grand, Hämeenkatu 4 kaj Isku Areena, Svinhufvudinkatu 29 (kongresa libro de UK, nomkarto)

En Isku Areena Libroservo, Unuafojaj kongresanoj, Movada Foiro


17.30 Vespermanĝo kaj Interkona vespero de IKBE en Grand

dimanĉo 21/7

10 - 12 Solena inaŭguro de UK

Lunĉopaŭzo

14 - 17 Malfermo de IKBE en salono Kalevi Aho

Ĉe radikoj de defendo de rajtoj, d-ro Kari Huuskonen, estro de la finna Blindulmuzeo

Evoluo de sociala asekuro kaj specialservoj, s-ro Matti Ojamo, estro de la Registro de vidhandikapeco


20 - 22 Nacia Vespero de UK en Sibeliusdomo (Sibeliustalo), Ankkurikatu 7


lundo 22/7 Kleriga lundo de UK. Estas antaŭviditaj 15 sesioj pri vivanta naturo, florantaj kulturoj, sano kaj sanigaj ekzercoj, kutimaj kaj novaj proponoj, de kutimaj kaj novaj intervenantoj.

Internacia Kongresa Universitato. IKU-prelegoj pri la sveda lingvo en Finnlando kaj la finna en Svedio kaj laponoj aŭ sameoj - unu popolo en kvar landoj.

mardo 23/7

9 - 10 Spertoj de blinda industria entreprenisto, d-ro Jukka Jokiniemi, direktoro de firmao Innojok Oy

10 - 12 Ĝenerala asembleo de LIBE

14 - 15 Finna kuirarto, s-ino Raita Pyhälä

15 - 16 Finnaj popolkostumoj kaj popoldancoj

merkredo 24/7

9 - 16.30 Ekskursa tago kun lunĉo

17.30 Vespermanĝo por tiuj, kiuj ne partoprenas en la kantelkoncerto ĉe kantelisto Timo Väänänen.

17 - 20 Ekskurso D9 de UK, pagenda po 40 e

La esperantista kantelisto Timo Väänänen malfermas sian hejmon por rakonti la historion de kantelo, tipe finna muzikinstrumento. Li ludos kelkajn el siaj multaj instrumentoj. La varia kaj bongusta vespermanĝo estos kuirita de li mem.jaŭdo 25/7

9 - 12 Prezento de japanaj tradiciaj Yukata- kostumoj (someraj kimonoj) kaj uzo de manĝobastonetoj.

(10 - 12 Dua sestio de la Ĝenerala asembleo de LIBE se bezonata).

Prezento de japanaj kostumoj daŭras.


Provludo de la koncerto en salono Kalevi Aho

19 Akcepto (ne materiaj donacoj), festparolo de Sakari Kauppinen (prez. de Esperantoklubo de Helsinki), Internacia Arta Vespero, anoncisto Jiří Jelinek/Milena Jelinkova.


vendredo 26/7

9 - 10 Fermo de IKBE (impresoj pri la 85-a IKBE kaj UK)


14.00 Orgenkoncerto en preĝejo "Ristinkirkko"

La orgenkoncerto estas speciale aranĝita por UK kiel parto de la Internacia orgenfestivalo de Lahti, kiu okazos  5-11.8.2019. Ĝi estas publika koncerto kun fama itala orgenisto Adriano Falconi, malferma al ĉiuj. Biletoj po 10 eŭroj aĉeteblas ĉe la enirejo.

17.30 Adiaŭa vespero en restoracio Lokki, Jalkarannantie 19


20 - 22 Internacia Arta Vespero de UK


sabato 27/7

Matenmanĝo

10 - 12 Solena Fermo de UK

12 - 14 Libroservo de UK

Bonan hejmvojaĝon kaj ĝis la revido!