Kvi­na ko­mu­ni­ko

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2019 (kvina komuniko)

IKBE-kotizo en unupersona cxambro estas 589 euxroj kaj en tripersona cxambro 350 euxroj po persono.

Precizigo pri mangxoj: La kotizo kovras sep vespermangxojn ekde sabato, ekde dimancxo sep matenmangxojn kaj ses luncxojn.

Iomete pri programo por helpi vin plani vojagxojn

IKBE komencigxos per vespermangxo sabate 20.7.19 je 17h30 kaj poste okazos nia interkona vespero. IKBE-programo finigxos per adiauxa vespero vendrede en restoracio.  Sabate 27.7.19 okazos Solena Fermo de UK 10h00 - 12h00 kaj Libroservo funkcios gxis 14h00.Ekskurso

Nia tuttaga ekskurso okazos merkrede 10h00 - 16h30.

Se vi ne volas partopreni cxi tiun ekskurson, bv. ke vi devas proprakoste arangxi luncxon. Vi povas mendi kaj proprakoste acxeti ekskursojn surloke en UK-kongresejo. IKBE ne kompensos vian elekton.