Kva­ra ko­mu­ni­ko

85-a IKBE en Finnlando 20.-27.7.2019
(kvara komuniko)
Se via banko postulas adreson de la ricevanto,
jen cxiuj scioj:
ricevanto de IKBE-kotizo: Steleto,
adreso de la ricevanto: Pietarinkatu 10 D 27,
FI-00140 Helsinki, Finnlando;
banko: Nordea
IBAN: FI27 1544 3000 0985 61
BIC: NDEAFIHH
             Ritva Sabelli.