Toi­min­ta­ker­to­mus 2019

STELETON TOIMINTAKERTOMUS 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

YLEISTÄ

Steleto on näkövammaisten esperantoyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kielen harrastusta näkövammaisten keskuudessa ja kehittää näkövammaisten yhteyksiä toisiinsa ulkomailla ja Suomessa.

 

Yhdistys seuraa yleistä esperantotoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

 

Toimintavuoden kohokohta oli 100-vuotisen toiminnan kunniaksi Lahdessa 20.-27.7. järjestetty näkövammaisten kansainvälinen esperantokongressi (85. IKBE) esperanton maailmankongressin yhteydessä.

 

HALLINTO

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2019. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 25.5. puheenjohtajan valitsemiseksi yhdistyksestä 16.4. eronneen Asta Torpon tilalle. Molemmat kokoukset pidettiin Helsingissä, osoitteessa Pietarinkatu 10 D 27. Hallitukseen kuuluivat Asta Torpo Espoosta puheenjohtajana 16.4. asti ja 25.5. alkaen Börje Eriksson Lahdesta. Varapuheenjohtajana toimi Heikki Kosonen Helsingistä sekä jäseninä Aatu Moilanen Helsingistä (2019), Riitta Ekola Kouvolasta (2019) ja Kerttu Rita Kouvolasta (2019-2020).

 

Hallitus piti kuusi kokousta ja keskusteli sähköpostitse. Eniten hallitusta askarruttivat valmistautuminen yhdistyksen 100-vuotisjuhlaan ja IKBE-kongressin järjestäminen.

 

Luottamushenkilöt

Yhdistyksen sihteerinä ja kassanhoitajana toimi Ritva Sabelli. Varsinaisena toiminnantarkastajana oli Jouni Lehtivaara ja varatarkastajana Gunvor Moilanen.

 

Börje Eriksson oli Suomen Esperantoliiton (EAF) hallituksen jäsen toimialueenaan Pohjoismaiden ja lähialueiden yhteistyö. Yhdistyksellä oli suora yhteys myös Helsingin Esperantoseuraan (EKH), sillä Ritva Sabelli oli EKH:n sihteeri.

 

Näkövammaisten kansainvälisen esperantojärjestön (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj, LIBE) yhdyshenkilönä oli Börje Eriksson.

 

Näkövammaisten liitto (NKL)

Toimikaudella 2016-2020 valtuustossa yhdistyksen edustajana toimii Asta Torpo, varalla Matti Ekola. Kertomusvuonna yhdistyksen edustaja ei osallistunut valtuuston kokoukseen.

 

Jäsenet

Kuopion Sokeainkoulussa esperantoa opettanut ja yleistä kirjekurssia pitkään ohjannut Eero Kallio (10.4.1926) poistui keskuudestamme 17.5.

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 21 varsinaista jäsentä ja kaksi kannatusjäsentä.

 

Jäsenyydet

Yhdistys on jäsenenä Näkövammaisten liitossa, Suomen Esperantoliitossa, Suomen opettajien esperantoyhdistyksessä (ELFI) sekä näkövammaisten kansainvälisessä esperantoyhdistyksessä  LIBE. Kolmelle viimeksi mainitulle maksettiin jäsenmaksu.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Yhdistys avusti jäseniä LIBEn julkaiseman Esperanta Ligilon tilaamisessa maksamalla osan tilaushinnasta. Tilaajia oli vuoden lopussa neljä.

 

                                                                                                                                                                            

 

 

TOIMINTA                                                                                                                                                                                                                                                

Sisäinen tiedotus

Jäsenistölle tiedotettiin oman äänilehden Sonrevuon, jäsenkirjeen sekä Näkövammaisten Airut -lehden välityksellä. Sonrevuo ilmestyi neljä kertaa ja sisälsi omien tiedotusten lisäksi esperantolehdistä luettuja artikkeleita. Lehden toimittajana ja lukijana oli Irma Heikkilä. Vuoden lopussa tilaajia oli 9, joista viisi yhdistyksen kustantamia lahjatilauksia Bosnia ja Hertsegovinaan, Japaniin, Viroon ja Ukrainaan sekä yksi maksullinen tilaus Espanjaan.

 

Yli neljä vuosikymmentä ansiokkaasti lehteä toimittanut Irma Heikkilä pyysi vuoden lopusta vapautusta tehtävästään. Teknisistä syistä johtuen puheenjohtajat päättivät 8.9. lakkauttaa Sonrevuon ilmestymisen joulukuun numeron jälkeen.

 

Yhdistys esittää sydämelliset kiitokset Irma Heikkilälle sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten äänistudiolle Sonrevuon Daisy-version tuottamisesta.

 

Ulkoinen tiedotus

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin LIBEn Esperanta Ligilossa, Suomen Esperantoliiton äänenkannattajassa (Esperantolehti) ja Näkövammaisten Airut-lehdessä. Kulttuuripalvelun Kajastus-lehden elokuun ja joulukuun numeroissa oli myös artikkeli kongressista ja siellä pidetystä kimonoiden esittelystä. Yhdistyksellä on kotisivu (www.steleto.fi).

 

Juhlajulkaisut: Historio de la Esperanto-movado inter la binduloj 1888 – 2015 ja Steleton historia

 

Suomen Näkövammaissäätiö myönsi anomuksesta 3000 euron apurahan kongressin käsikirjan ja juhlakirjojen painatuskuluihin. Apurahasta jäi käyttämättä 2439,20 euroa, mikä siirtyi tilivelkoina vuodelle 2020.

 

Taittovalmiiksi valmistuneet historian lyhennetty suomenkielinen versio ja Steleton 100-vuotisjulkaisu oli tarkoitus julkaista keväällä lahjajulkaisuina. Toimittajasta ja suomentajasta (Ritva Sabelli) riippumattomista syistä hanke viivästyi. Hallitus keskusteli pitkään kustantajasta ja painatuksesta, mutta ei saanut aikaan ratkaisua vuoden loppuun mennessä. Yhdistyksen päätös lahjateosten julkaisemisesta kertomusvuonna jäi toteuttamatta.

 

Näkövammaisten kansainvälinen esperantokongressi (85. IKBE)

Kongressiin saapui 47 osanottajaa 12:sta maasta. Steleton juhlavuoden kunniaksi IKBE-kongressin osanottajat saivat nauttia maailmankongressin ohjelmasta ilman eri maksua. Kongressin käytännön järjestelyitä hoitivat Asta Torpo, Börje Eriksson ja Ritva Sabelli. Isäntämaata kongressissa  edustivat Börje Eriksson, Heikki Kosonen ja Ritva Sabelli sekä iloinen joukko apulaisia. Börje Eriksson osallistui LIBEn yleiskokoukseen. Tämän toimintakertomuksen liitteenä on raportti ”85. IKBE-selostus”.

 

Kotimainen yhteistyö, Esperantotilaisuudet

 

Suomen Esperantoliitto (EAF)

Börje Eriksson edusti yhdistystä EAF:n vuosikokouksessa Lahdessa 15.3. ja osallistui Asta Torpon kanssa EAF:n 15.-17.3. pidettyjen talvipäivien yhteydessä järjestettyyn esperanton maailmankongressin valmisteluseminaariin (trejnseminario).

  

Lahdessa pidetyn neljännen seminaarin yhteydessä Raita Pyhälä (Hyvinkää), IKBE-kongressin opas Helli Jalas (Lahti) ja Ritva Sabelli kokoontuivat 9.6. viimeistelemään kongressin koko päivän retkiohjelmaa. Samalla he kävivät tutustumassa Kauppahotelli Grandin ilta-ateriatilaan ja Ravintola Kiven ruokasaliin.

 

Syysretki Tuusulanjärvelle 28.9.

Börje Eriksson ja Ritva Sabelli osallistuivat syysretkeen, jonka tutustumiskohteina olivat taiteilijakoti Villa Kokkonen, Ainola ja Halosenniemi

 

Muu kotimainen osallistuminen

Johdatus esperantomaailmaan 24.1.

Päijät-Hämeen Näkövammaisille ajatellun kielikurssin asemesta toteutui ”Johdatus esperantomaailmaan”. Börje Eriksson esitteli esperantoa yhdistyksen puheenjohtajalle Veli-Matti Santavuorelle; mukana oli myös Tapio Äystö.

 

Kylmästä lämpimään -päivä Kulttuurikeskus Caisassa 26.1.

Börje Eriksson osallistui Näkövammaisten Kulttuuripalvelun järjestämään tilaisuuteen, joka perustui Näkövammaisten liiton vuoden 2019 teemaan ”Kohtaamisia”. Osanottajat saivat improvisaatiotehtäviä. Börje Eriksson toi omassa osuudessaan esille esperanton.

 

Espoon seurakuntien talvileiri 15.3.

Asta Torpo esitteli näkövammaisten uusia apuvälineitä mm. silmälasin sankaan kiinnitettävää kuvatunnistinta (OCRAM) ja laitetta, joka äänimerkillä ilmoittaa kadoksissa olevan esineen sijainnin.

 

Opasrobotista Asta Torpo kertoi, että Espoon Otaniemessä sijaitseva yritys GIM Robotics Oy on saanut EU-rahoituksen kaksi ja puoli vuotta kestävään hankkeeseen. Opasrobotin käyttöä on kokeillut 40 henkilöä.

 

TALOUS

Kongressin talous saatiin tasapainoon tukimaksujen, avustusten ja yksityishenkilön rahoituksen avulla. Kongressin osanottomaksut kattoivat vain majoitukset. Kongressin menot olivat 36 635,37 euroa ja tuotot 36 714 euroa. Avustusten ja tukimaksujen osuus oli 9315 euroa ja yksityishenkilön rahoittama osuus 7855 euroa. Kongressia tukivat rahalahjoituksin seuraavat yhteisöt: Fondumo Esperanto-säätiö, Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE), Näkövammaisten liitto, Suomen Näkövammaissäätiö. Yhdistys esittää sydämelliset kiitokset hanketta tukeneille.

 

Toimintavuoden taloudellinen tulos osoittaa ylijäämää 156,49 euroa, mistä varsinaisen toiminnan osuus on 77,86 euroa ja kongressin osuus 78,63 euroa.