Toi­min­ta­ker­to­mus

Otteita vuoden 2017 toiminnasta


Hallinto

Eniten hallitus askarrutti valmistautuminen yhdistyksen 100-vuotisjuhlaan ja näkövammaisten kansainvälisen esperantokongressin järjestäminen Lahdessa vuonna 2019.


Jäsenet

Kertomusvuoden lopussa yhdistyksessä oli 23 varsinaista jäsentä ja kolme kannatusjäsentä.

Ansiokkaan elämäntyön musiikin, pistekirjoituksen ja esperanton opetuksen alalla tehnyt Raimo Tanskanen dir. mus. poistui keskuudestamme 29.11.2017.


Huomionosoituksia

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu työstää levyä Raimo Tanskasen julkaisemattomista sävellyksistä. Levyllä esiintyvät mm. Raimon perustama Kamarikuoro Kontrapunkti sekä Karelia-kuoro. Hän sai kolmen laulun sisältävän koelevyn 80-vuotispäivän tervehdyksenä 26.3. Toukokuussa Käpylän kirkossa pidetyn kevätkonsertin ohjelmasta puolet koostui Raimon sävellyksistä.


Sisäinen tiedotus

Jäsenistölle tiedotettiin oman äänilehden Sonrevuon, jäsenkirjeen sekä Näkövammaisten Airut -lehden välityksellä. Sonrevuo ilmestyi neljästi ja sisälsi omien tiedotusten lisäksi esperantolehdistä luettuja artikkeleita. Lehden toimittajna ja lukijana oli Irma Heikkilä. Vuoden lopussa tilaajia oli 16, joista kahdeksan yhdistyksen kustantamia lahjatilauksia Bosnia ja Hertsegovinaan, Bulgariaan, Japaniin, Liettuaan, Serbiaan, Viroon ja Ukrainaan sekä yksi maksullinen tilaus Espanjaan.


Yhdistys esittää sydämelliset kiitokset Irma Heikkilälle sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten äänistudiolle Sonrevuon Daisy-version tuottamisesta.


Ulkoinen tiedotus

Historio de la Esperanto-movado inter la binduloj 1888 - 2015

Espanjan esperantoyhdistys HEF (Hispana Esperanto-Federacio) on lisännyt vuonna 2016 Suomessa ilmestyneen 334sivua käsittävän teoksen sähköiseen kirjastoonsa (bitoteko). Korjattu versio on luettavissa myös LIBEn kotisivulla (Libe.slikom.info).


Historiateoksen suomentaminen käynnistyi kertomusvuonna. Tavoitteena on saada se julkaistuksi samanaikaisesti yhdistyksen 100-vuotishistorian kanssa vuonna 2019. Yhdistyksen historian luonnos valmistui kertomusvuonna.


Näkövammaisten esperantokongressi

Näkövammaisten kansainvälinen esperantokongressi pidettiin (83. IKBE) pidettiin Serbiassa (Sokobanja) 8.-15.7. Kongressin aiheena oli näkövammaisten harrastustoiminta. Kongressiin osallistui 53 esperanton harrastajaa 13 maasta. Suomi ei ollut edustettuna.


Muu kotimainen osallistuminen, Näkövammaismuseon historiaklubi

Näkövammaismuseon "Studia generalia - historialuennot 2017" oli osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Luentosarjan neljännessä osassa museoamanuenssi Kari Huuskonen valotti näkövammaisyhteisön toimintaa talvi- ja jatkosodan vuosina. Steleton sihteeri täydensi luentoa maininnalla esperantoharrastuksen elinvoimaisuudesta; kursseja ja yhdessäolotilaisuuksia järjestettiin kodeissa. Vuonna 1942 yhdistys vietti kesäisen päivän ja mieluisan iltahetken esperanton merkeissä Tuusulan Onnelassa. Sirkka Lehtivaara ilahdutti retkeläisiä esperantonkielisin lauluin. Tervehdyspuheessaan Einar Juvonen totesi mm. "Sodan aikana on järjestöntä puhua kansainvälisestä rauhasta, sillä sodan jälkeen tulee jälleenrakentamisen aika. Siihen on syytä varautua jo nyt. Meidän tulee käyttää esperantoa ahkeasti, sillä sodan päätyttyä meillä tulee olemaan paljon keskusteltavaa ulkomaisten kohtalotoverien ja esperantistien kanssa."


Steleton jäseniä osallistui kuukausittain järjestettyihin historiaklubin Studia generalia -tilaisuuksiin.