Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri

Johdatus esperantoon (Päijät-Hämeen Näkövammaisille)

24.1.2019 Lahti (Börje Eriksson)


Suomen Esperantoliiton Talvipäivät ja Trejnseminario
Lahdessa (Opiston Kunkku, Harjukatu 46) 15.-18.3.2019

Esperanton kesäkurssi Lahdessa
Opettajina Nina Pietuchowska (Puola)

Trejnseminario Lahdessa kesäkurssin jälkeen

Esperanton maailmankongressi "Vivanta naturo, floranta kulturo" ja näkövammaisten kansainvälinen kongressi (IKBE) Lahdessa 20.-27.7.2019

Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-55) Liettuassa


Kansainvälinen esperanton opintoviikko (Somera Esperanto-Studado, SES)


86-a Itala kongreso de Esperanto

Trieste 24.-31..8.2019, "Multkultura kaj plurlingvismo hodiaŭ"


Esperanton maailmankongressi Kanadassa (Montreal) 2020