Ste­le­to ry

Ste­le­to ry on vuon­na 1919 pe­rus­tet­tu näkövam­mais­ten es­pe­ran­toyh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on edistää kie­len har­ras­tus­ta näkövam­mais­ten kes­kuu­des­sa ja ke­hittää näkövam­mais­ten yh­teyk­siä toi­siin­sa ul­ko­mail­la ja Suo­mes­sa. Yh­dis­tys seu­raa yleistä es­pe­ran­to­toi­min­taa niin ko­ti­maas­sa kuin ul­ko­mail­la.


Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia